Kinderopvang


Calimero Kinderopvang richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 – 4 jaar

Calimero Kinderopvang bevind zich in Terra College te Winsum. Je komt binnen in de hal, deze dient tevens als ontvangstruimte, vanuit hier ga je naar de verschillende groepsruimtes.

Bij Kinderopvang Calimero wordt er in de ochtend (daluren) en in de middag (daluren) gewerkt met het “opendeuren beleid”, alle groepen worden samengevoegd in de ochtend van 7.00 uur tot 9.00 uur en einde van de dag van 16.30 tot 18.00 uur.

Bij Kinderopvang Calimero wordt gewerkt met 3 verticale stamgroepen en 1 verticale basisgroep in de vakantie:

•Van 0 tot 1,5 jaar is de stamgroep voor de baby’s, maximaal 9 baby’s op de groep met 2 medewerksters
•Van 0 tot 4 jaar is de stamgroep voor de dreumesen, maximaal 12
•Van 0 tot 4 jaar is de stamgroep voor de peuters, maximaal 12 kinderen
•Van 4 tot 12 jaar genaamd vakantieopvang.

 Kinderen verblijven overdag zoveel mogelijk in hun eigen stampgroep. De zogenaamde flexibele kinderen hebben geen eigen stamgroep. Er wordt gewerkt met de landelijke richtlijnen volgens www.1ratio.nl.

 Kinderen hebben, mits ouders een toestemmingsformulier hebben ondertekend, een tweede stamgroep waar zij geplaatst kunnen worden.

 Voor elke stamgroep is er een aparte ruimte, deze is ingericht en aangepast aan de leeftijd van de kinderen in deze stamgroep.

 NB. Per dag zijn er 24 kindplaatsen bezet, de kinderen worden volgens een maandrooster toegewezen aan de bovengenoemde stamgroepen. Dit in verband met de grote mate van aanwezigheid van kinderen met flexibele contracten.


Wennen bij Calimero Kinderopvang

De wenperiode begint bij de eerste kennismaking met de kinderopvang. Vaak moeten ouders nog wennen aan het idee dat zij hun kind naar een kinderopvang gaan brengen. Veel ouders weten weinig of nauwelijks wat van het kinderdagverblijf af. De eerste indruk die ouders krijgen van de leiding, het gebouw, en de sfeer in de groep is zeer bepalend voor hun houding ten opzichte van het kinderdagverblijf. Essentieel is dat er vanaf het begin gewerkt wordt aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie. De basis voor een goed verlopend wenproces is een goede vertrouwensband. Een vertrouwensrelatie ontstaat niet vanzelf, pedagogische medewerkers, ouders en kinderen hebben daar tijd voor nodig. Van pedagogische medewerkers mag verwacht worden dat zij het initiatief nemen voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met zowel de kinderen als met de ouders.

Bij Kinderopvang Calimero is er een wenperiode van 4 weken. Ouders kunnen een afspraak maken om hun kind te laten wennen. Nieuwe kinderen komen gemiddeld twee keer wennen.

•Er wordt een afspraak gemaakt voor het eerste oudergesprek na 4 weken, tijdens dit evaluatie moment wordt besloten wel/niet de opvang te continueren
•1 keer per jaar volgt dan nog een oudergesprek naar aanleiding van de gedane observaties
•Bij einde opvang volgt een exit gesprek