Overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode op hun eigen school of opvang gebruik maken van de kinderopvangmogelijkheden, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting.

Beslisboom neusverkouden kind 0 t_m 6 jaar

Beslisboom neusverkouden kind 7 t/m 12 jaar

Gezondheidscheck

Specifiek voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen

o   Brandweerzorg

o   ambulance zorg

o   GHOR

o   crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades).


Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie elektriciteit
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie
 • Regionale distributie gas
 • Olievoorziening
 • Internet en datadiensten
 • ICT/Telecom
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Drinkwater
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties B Digitale overheids-processen
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Kinderopvangorganisaties en scholen gesloten t/m 6 april

Het kabinet heeft zondag 15 maart 2020 bekend gemaakt dat i.v.m. het coronavirus alle scholen en kinderopvangorganisaties vanaf maandag 16 maart t/m 6 april gaan sluiten.

Wat betekent dit voor de opvang bij Calimero Kinderopvang;

 • De opvang is alleengeopend voor ouders die beide werkzaam in de cruciale beroepsgroepen en voor één-oudergezinnen indien deze ouder in één van de cruciale beroepsgroepen werkt. Mocht een van de ouders een cruciaal beroep uitoefenen en de ander niet, dan moet er in eigen kring opvang geregeld worden. Als dit niet lukt, dan mogen de kinderen naar de opvang gebracht worden.
 • De komende dagen bekijken wij of wij locaties gaan samenvoegen. Ouders zullen wij daarover tijdig informeren.
 • Als een kind klachten krijgt op de opvang, dan bellen wij ouders met het verzoek hun kind op te halen.
 • Zodra een kind 24 uur klachtenvrij is, is het weer van harte welkom.
 • Kinderen kunnen niet naar de opvang bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.


Op de onderstaande link staan vragen met antwoorden over het Coronavirus binnen de kinderopvang.

Vragen over klachten, wanneer thuis blijven en hoe het zit met de kosten nu uw kind geen of minder gebruik maakt van de opvang.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang