Buiten Schoolse opvang

Calimero Kinderopvang biedt ook opvang voor naar schoolgaande kinderen.
Onze BSO is gevestigd in basisschool de Piramiden. Kinderen hebben hier alle ruimte om heerlijk te spelen.

Er is voldoende materiaal aanwezig waarmee de kinderen aan de slag kunnen.
Zo zijn er knutselspullen, knex, bouwhoek, huishoek etc. Daarnaast is er een schoolplein waar kinderen buiten kunnen spelen.

De kinderen van de BSO worden door onze pedagogische medewerkers van de verschillende scholen gehaald. We halen kinderen van de;

* De Wierde
* De Piramiden
* De Borgschool
* De Negen Wieken
* Tiggeldobbe

Onze medewerkers staan op een vaste plek in de school waar de kinderen opgewacht worden. Dan wordt er gezamenlijk naar de BSO gelopen of er wordt gebruik gemaakt van onze Stint.
Op de BSO staat drinken voor de kinderen klaar met een plak ontbijtkoek. Dit wordt gezamenlijk met elkaar opgegeten en daarna kunnen de kinderen vrij spelen totdat zij opgehaald worden.
Er wordt niet gewerkt met vaste haaltijden. U kunt uw kind op elk tijdstip komen ophalen.


Wennen op de BSO

Als het kind voor het eerst naar de BSO komt, kan het twee keer komen wennen. Het kind komt de eerste keer met ouders, om op die manier kennis met elkaar te maken. Ouder en kind zullen een rondleiding krijgen op de BSO en met het kind/ouder zal door de pedagogisch medewerker een praatje gemaakt worden.

Een korte kennismaking. Vervolgens wordt er met ouders en pedagogisch medewerker een afspraak gemaakt, waarop het kind een middag komt spelen. Het kind zal dan opgehaald worden door de pedagogisch medewerker van de BSO en vervolgens meedraaien in ons ritme.

Het kind kan dan op deze manier wennen en vertrouwd raken met de nieuwe speelomgeving.

•Er wordt een afspraak gemaakt voor het eerste oudergesprek na 4 weken, tijdens dit evaluatie moment wordt besloten wel/niet de opvang te continueren. Daarna volgt het ondertekenen van het plaatsingsdocument en gaat definitief de facturatie van start.

•1 keer per jaar is er ruimte voor een oudergesprek. De keus is hierin aan ouders. Als ouders graag een oudergesprek willen kan deze aangevraagd worden. Mochten ouders eerder of vaker een gesprek willen, dan is dit altijd mogelijk.

•Bij einde opvang volgt een exit gesprek


Buiten Schoolse Opvang/Na Schoolse opvang/Vakantie opvang


BSO

Als uw gebruik wilt maken van een BSO- contract, dan betekend dit dat u uw kind ook in schoolvakanties kunt laten opvangen bij Calimero. Opvang buiten school.


NSO

Als u gebruik wilt maken van een NSO – contract, dan betekend dat u geen opvang kunt aanvragen in de schoolvakanties. Alleen opvang na school.


Vakantieopvang

Sinds kort bieden wij ook vakantieopvang aan. Dit betekend dat uw kind alleen in de vakanties kan komen spelen. Dit kan voor u als ouder een uitkomst zijn, u kunt rustig aan het werk gaan en uw kind kan bij ons komen spelen.

Onze uurtarieven vindt je op de pagina Opvang Pakketten