Buiten Schoolse opvang

Calimero Kinderopvang biedt opvang aan voor naar schoolgaande kinderen. We bieden voorschoolse opvang en opvang na schooltijd. Calimero Kinderopvang heeft 3 locaties;

 • BSO de Piramiden
 • BSO de Tiggeldobbe
 • BSO de Wierde

Deze locaties zijn gevestigd in een drietal basisscholen van Winsum.

Naast onze vaste locaties halen we ook kinderen van de overige basisscholen. Namelijk de 9 Wieken en de Borgschool. Vanaf school wordt er met een pedagogisch medewerker naar de BSO locatie gelopen. Kinderen van de Borgschool en de 9 Wieken worden opgevangen op locatie de Piramiden.

De BSO is een ontspannen, plezierige en verantwoorde aanvulling op de opvoeding van thuis.
Dit wordt bereikt door;

 • Het hebben van contact met andere kinderen
 • Een gevarieerd activiteitenaanbod
 • De ruimten van de BSO zijn gezellig, veilig en uitdagend.
 • Het contact met meerdere, vaste en deskundige volwassenen.

Ons doel is om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin ieder kind zich op zijn of haar gemak voelt en de ouders hun kind met een gerust hart achterlaat. Daarnaast streven wij na om verantwoorde kinderopvang te bieden die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.

 • De BSO biedt kinderen een veilig en verantwoord onderkomen.
 • Het kind staat centraal. Gezocht wordt naar een evenwicht tussen geborgenheid, veiligheid en uitdaging.
 • We hebben respect voor elkaar. Ieder kind is uniek en moet daarom geaccepteerd, gewaardeerd, en gerespecteerd worden zoals hij is. Op deze manier kan ieder kind op zijn eigen tempo ontwikkelen.
 • Op de BSO kunnen kinderen van elkaar leren, leren zij rekening met elkaar te houden en ontwikkelen zij een saamhorigheidsgevoel.
 • Binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de BSO hebben kinderen een grote keuze vrijheid. Keuzevrijheid is spel- en contact situaties en er is voldoende ruimte om buiten te spelen.
 • Ieder kind op de BSO heeft recht op individuele aandacht en zorg. Hierbij wordt het belang van de groep als geheel in de gaten gehouden. Het individu mag niet lijden onder de groep, zoals de groep niet onder het individu mag lijden.

Voorschoolse opvang

Naast buitenschoolse opvang, bieden wij ook voorschoolse opvang. Voorschoolse opvang wordt geboden vanaf 07.00u tot 08.30u. De voorschoolse opvang van alle basisscholen vindt plaats in locatie de Wierde. Kinderen die tussen 07.00-07.45u gebracht worden, mogen bij ons aanschuiven voor het ontbijt. Na het ontbijt en spelen brengen onze pedagogisch medewerkers de kinderen lopend naar school.


Buiten Schoolse Opvang/Na Schoolse opvang/Vakantie opvang


BSO

Als uw gebruik wilt maken van een BSO- contract, dan betekend dit dat u uw kind ook in schoolvakanties kunt laten opvangen bij Calimero. Opvang buiten school.


NSO

Als u gebruik wilt maken van een NSO – contract, dan betekend dat u geen opvang kunt aanvragen in de schoolvakanties. Alleen opvang na school.


Vakantieopvang

Sinds kort bieden wij ook vakantieopvang aan. Dit betekend dat uw kind alleen in de vakanties kan komen spelen. Dit kan voor u als ouder een uitkomst zijn, u kunt rustig aan het werk gaan en uw kind kan bij ons komen spelen.

Onze uurtarieven vindt je op de pagina Opvang Pakketten