oudercommissie

Calimero kinderopvang is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur Onderdendamsterweg 43A 9951 TD Winsum

 

Oudercommissie

 

De hoge kwaliteit van onze kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben wij niet alleen aan onszelf te danken. De inbreng van betrokken ouders vinden wij ook zeer belangrijk. Het is dan ook onze visie dat wij samen met u als ouder zorgen voor een hoge kwaliteit aan kinderopvang en vooral ook voor een leuke, leerzame tijd voor uw kind.

Tenslotte brengt uw kind een groot deel van zijn dag bij ons door.

 

De oudercommissie adviseert de organisatie over het beleid ten aanzien van:

- de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang

- voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid

- openingstijden

- spel- en ontwikkelingsactiviteiten

- klachten en klachtenregeling

- de prijs van kinderopvang

 

Daarnaast werkt de oudercommissie samen met leidingsgevende en pedagogisch medewerksters bij het organiseren van vieringen (sinterklaasviering, voorleesontbijt, feest op locatie en ouderavonden)

 

De oudercommissie kan zelf bepalen hoe ze de adviestaken uitvoeren. Vaak gebeurt dat in bijeenkomsten, waarin de leden met elkaar en met de leidinggevende onderwerpen bespreken. De oudercomissie kan ook bepaalde functies verdelen onder de oudercommissieleden. Daarnaast zetten individuele leden zich vaak per thema of activiteit in om de nodige taken uit te voeren. De werkwijze van de oudercommissie wordt door de commissie vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

 

 

 

De oudercommissie kunt u bereiken via: elsaweller@hotmail.com